Beregn spændingsfald

For at føre strøm ud til en forbruger, for eksempel en computer, skal der trækkes et kabel. Dette kabel kan være fremstillet af kobber eller aluminium, og vil alt efter typen og tværsnittet af kablet yde en modstand mod strømmen, hvorved der opstår et spændingsfald i kablet.

Den danske bekendtgørelse for stærkstrøm anbefaler at spændingsfaldet ikke er større end 4% af den nominelle spænding. Et eksempel på spændingsfald beregning kan afprøves og beregnes herunder, ved at indtaste de krævede værdier.

Beregning af spændingsfald i el-installation


Online beregning af spændingsfald i en 1-3 faset el-installation med effektfaktor. Indtast de relevante data, såsom antal faser, belastning, længde samt kabel. Udregningen laves ikke på baggrund af kabelproducenter, men modstanden i hhv. AL og CU.

Beregn spændingsfald i parallelførte stikledninger og hovedkabler ved at angive antal parallelførte kabler under “Tværsnit og antal kabler”.